Foto av Ellinor Blom Lussi

Ellinor Blom Lussi

Doktorand

Personlig profil

Forskning

Jag är doktorand i Teknik och samhälle. Min forskning tar avstamp i samhällsvetenskapliga perspektiv på artificiell intelligens med ett huvudsakligt fokus på användandet av automatiserat beslutsfattande i offentlig förvaltning. 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 5 – Jämställdhet
 • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
 • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Studier av offentlig förvaltning

Fria nyckelord

 • Artificiell intelligens
 • Science and Technology Studies
 • Automated decision-making
 • ADM
 • Good Governance
 • AI in the public sector

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Ellinor Blom Lussi är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren