Foto av Elna J. K. Nilsson

Elna J. K. Nilsson

Universitetslektor, Docent

Personlig profil

Forskning

Elna arbetar som forskare vid förbränningsfysik och som lärare vid såväl naturvetenskaplig som teknisk fakultet. Huvuduppdraget på utbildningssidan är rollen som koordinator för meteorlogiutbildningen, en kandidatutbildning i fysik. Som forskare arbetar Elna i kemi- och kinetikgruppen vid avdelningen för Förbränningsfysik. Forskningen rör framförallt utveckling av modeller för förbränning av en rad bränslen, både fossila bränslen och biobränslen.

Sedan 2017 är Elna docent och universitetslektor vid förbränningsfysik och arbetet inriktas under senare år mycket mot utveckling av reducerade förbränningsmekanismer för användning i CFD simuleringar.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 7 – Hållbar energi för alla
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Fysikalisk kemi
  • Kemiska processer
  • Energiteknik
  • Annan fysik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Elna J. K. Nilsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren