Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Elna arbetar som forskare vid förbränningsfysik och som lärare vid såväl naturvetenskaplig som teknisk fakultet. Huvuduppdraget på utbildningssidan är rollen som koordinator för meteorlogiutbildningen, en kandidatutbildning i fysik. Som forskare arbetar Elna i kemi- och kinetikgruppen vid avdelningen för Förbränningsfysik. Forskningen rör framförallt utveckling av modeller för förbränning av en rad bränslen, både fossila bränslen och biobränslen.

Sedan 2017 är Elna docent och universitetslektor vid förbränningsfysik och arbetet inriktas under senare år mycket mot utveckling av reducerade förbränningsmekanismer för användning i CFD simuleringar.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Fysikalisk kemi
  • Kemiska processer
  • Energiteknik
  • Annan fysik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Elna J. K. Nilsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren