Foto av Em Andersson

Em Andersson

Universitetslektor, Fil. Dr. i sociologi

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Mitt forskningsintresse omfattar välfärdsstudier och organisationsstudier. Jag har ett övergripande intresse för poststrukturalistiska, postkoloniala och feministiska perspektiv. Inom välfärdsfältet intresserar jag mig särskilt för socialpolitiska diskurser om medborgargrupper, familjepraktiker och sociala problem. Min avhandling är en foucauldiansk diskursanalys av kunskapsproduktion om internationell adoption i svenska, samtida socialpolitiskt relaterade texter. Jag har vidareutvecklat temat i internationella artiklar och kapitel i svenska antologier. Inom organisationsfältet intresserar jag mig särskilt för inkluderande och exkluderande processer i organisationskulturer. I forskningsprojektet ”I Hedda Anderssons fotspår”, finanserat av Lunds universitet, har jag med etnografisk metod studerat betydelsen av rasifiering och klass i högre utbildning.

Undervisning

  • Socionomprogrammet, termin 2, dk 2: Sociologiska perspektiv på socialpolitik
  • Socionomprogrammet, termin 2, dk 1-3: Reflektionshandledning
  • Socionomprogrammet, termin 6, dk 3: Kursansvar, uppsatshandledning, examination
  • Handledning av masteruppsatser inom Samfak

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 5 – Jämställdhet

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Samhällsvetenskap
  • Socialt arbete
  • Sociologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Em Andersson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren