Personlig profil

Forskning

Emanuel works as a Researcher at the Department of Experimental Medical Science at the Faculty of Medicine. He has experience in X-ray and Neutron tomographic imaging. More in detail he works as a Coordinator for CIPA (Correlative Image Processing and Analysis), as a Node Coordinator for InfraVis (National Research Infrastructure for Data Visualization) and as a Cross Border Infrastructure Ambassador for HALRIC (Hanseatic Life Science Research Infrastructure Consortium).

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Fria nyckelord

  • Röntgen- och neutrontomografi
  • Synkrotron-röntgen-mikro- och nanotomografi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Emanuel Larsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren