Inget foto av Emelia Mellergård

Emelia Mellergård

Knuten till universitetet

Personlig profil

Forskning

Mitt forskningsområde är typ 2 diabetes, med ett specifikt fokus på diabetespsykologi och diabeteshantering. I mitt nuvarande doktorandprojekt undersöker jag psykologiska faktorers inverkan på glykemisk kontroll, skillnader i glykemisk stabilitet mellan olika grupper, samt vilka behov, värden och preferenser som guidar självhantering hos individer med typ 2 diabetes.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap
  • Endokrinologi och diabetes
  • Psykologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Emelia Mellergård är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren