Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag bedriver forskning som rör metodik för storskalig industriell mjukvaruutveckling. Storskalig mjukvaruutveckling innebär enorma mängder abstrakt information som hanteras av många människor. Produkterna eller systemen i sig är inget annat än information, inget vi kan ta på, eller se utan de är artificiella rakt igenom. Samtidigt har de en tendens att växa i storlek och komplexitet. Eftersom människor av naturen har en mycket begränsad förmåga att processa information innebär det stora utmaningar att utveckla och kvalitetssäkra mjukvara på ett systematiskt och kontrollerat sätt.

För att förstå förutsättningarna för storskalig mjukvaruutveckling behöver vi studera såväl verktyg och processer som sociala och kognitiva aspekter av dessa. Därför bedriver jag det mesta av min forskning medelst empiriska studier i nära samarbete med industrin. Jag har ett särskilt intresse för hur kunskap utvecklas och kommuniceras inom disciplinen och har skrivit artiklar om metodik och teoribygge för programvarutekteknik som en designvetenenskap.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Programvaruteknik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Emelie Engström är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren