Foto av Emelie Rohne Till

Emelie Rohne Till

Universitetslektor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Mina huvudsakliga forskningsområden rör utvecklingsekonomi, angripna ur ett ekonomisk-historiskt perspektiv. Inom detta område fokuserar jag den roll som strukturomvandlingar och jordbrukssektorn spelar för den ekonomiska utvecklingen, främst i Afrika söder om Sahara.

Undervisning

Jag undervisar på följande kurser:

Kandidat-nivå:

EKHE42 Economic History: Emerging Asia - Economic Transformation in East and South East Asia

EKHA41 Economic History: U-länderna och den globala obalansen - framsteg och fattigdom

UTVC21 Development Studies: Development in a Historical Perspective - Economic, Social and Political Transformation

UTVC13 Development Studies: Development theories

Masters-nivå:

EKHM70 Economic History: China and the Asia Pacific Economy

EKHM84 Economic History: Institutions, Economic Growth and Equity

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekonomisk historia

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Emelie Rohne Till är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren