Foto av Emil Bernmalm

Emil Bernmalm

Universitetsadjunkt

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Under hösten 2022 disputerade jag med avhandlingen Gemenskapens gränser: stigmahantering och pluralistisk fostran i gymnasieskolan i vilken jag problematiserar skolans integrationssträvan med utgångspunkt i skolerfarenheter gjorda av elever med svåra rörelsehinder. Avhandlingen argumenterar för att inkludering bör förstås med utgångspunkt i elevernas levda erfarenheter och att dessa rymmer en kritisk potential enligt vilken det är hög tid att omvärdera skolans värdeförmedlande uppdrag och komplexa processer som integration och inkludering i skolan.

Mitt forskningsintresse kretsar kring hur mikrosociologisk metod kan kombineras med normativ etik för att synliggöra etiska dilemman inom bland annat välfärdsyrken.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 4 – God utbildning
 • SDG 10 – Minskad ojämlikhet

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Didaktik
 • Religionsvetenskap

Fria nyckelord

 • inkludering
 • gymnasieskola
 • Disability studies
 • mikrosociologi
 • etik
 • religionsdidaktik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Emil Bernmalm är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler