Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Emil Ljungberg är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry

Neuroscience

Engineering