Personlig profil

Forskning

My research focus is on control systems strategies for autonomous vehicles, specifically how cloud computing and offloading can improve performance of computationally heavy control algorithms.

Undervisning

Learning-Based Control (FRTN75)

Teaching and lab assistant 2024.

Automatic Control, Basic Course (FRTF05)

Lab assistant 2024.

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Emil Sundström är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler