Personlig profil

Forskning

Min forskning fokuserar på hur intersektionalitet påverkar hur man uppfattar och upplever klimatanpassning. Jag utforskar dessa frågor på lokalnivån i Sverige men jobbar också med en forskningsgrupp som forskar på dessa frågor på olika nivåer. 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Samhällsvetenskap

Fria nyckelord

  • klimat förändringar
  • Klimatanpassning
  • makt

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Emilia Ganslandt är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren