Inget foto av Emilie Mörtsell

Emilie Mörtsell

Knuten till universitetet, MD

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Emilie Mörtsell är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry