Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
 • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
 • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Miljömedicin och yrkesmedicin
 • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi
 • Miljöledning
 • Miljövetenskap
 • Klimatforskning
 • Annan geovetenskap och miljövetenskap
 • Kulturgeografi
 • Naturgeografi

Fria nyckelord

 • GIS
 • GIS in Epidemiology
 • Exposure assessment
 • Epidemiology
 • Environmental epidemiology
 • Environmental medicine
 • Environmental pollutants
 • Environmental science

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Emilie Stroh är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren