Foto av Emily Boyd

Emily Boyd

Professor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Emily Boyd is Professor in sustainability studies and a leading social scientist with a specialist focus on environment and climate change. Her unique focus has been on the interdisciplinary nexus of poverty, livelihoods and resilience in relation to global environmental change, focusing on issues pertaining to cities, sustainable land use, water and deforestation in Africa, Latin America, South-East Asia and Europe. Her work has been published across the social and sustainability sciences with notable publications on resilience, adaptation and the politics and practice of community participation in the new carbon economy.

Her current research focus in on undesirable resilience, politics of loss and damage and intersectionality in societal transitions, including on transformations under climate change. 

Undervisning

Since, 2000 Emily has taught and coordinated a number of sustainability and development related courses. Her teaching portfolio includes topics on sustainability, geographies of resilience, climate change and development, and research methods.

At LUCSUS, Emily Boyd runs the LUMES masters course Resilience and Sustainable Development (2018-). 

She has been graduate supervisor to up to 40 PhD and Masters theses.

Yrkesarbete

Emily Boyd is Director of Lund University Centre for Sustainaibility Studies since 2016

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Denna personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 1 – Ingen fattigdom
 • SDG 2 – Ingen hunger
 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 6 – Rent vatten och sanitet för alla
 • SDG 7 – Hållbar energi för alla
 • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
 • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
 • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
 • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald
 • SDG 17 – Genomförande och globalt partnerskap

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Tvärvetenskapliga studier
 • Miljövetenskap
 • Klimatforskning

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Emily Boyd är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren