Emily Sonestedt

Forskargruppschef, Docent, Universitetslektor, MSc i nutrition, PhD

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag har en magisterexamen i nutrition från Stockholms universitet (2003), en doktorsexamen i folkhälsovetenskap och nutritionsepidemiologi från Lunds universitet (2009), och är docent i nutritionsepidemiologi. Jag är forskargruppschef och våra forskningsprojekt involverar interaktionen mellan genetiska faktorer och kostfaktorer för fetma, typ 2 diabetes, dyslipidemi, och hjärt-kärlsjukdom. Mitt främsta fokus är att klargöra vilken roll kolhydratkvalitet, främst sockerkonsumtion, har på hälsan. Jag har finansiering från bl.a. Vetenskapsrådet, Hjärt-lungfonden, Crafoordska stiftelsen, Påhlssons stiftelse och ALF-medel. Vi är även involverad i internationella samarbeten kring gen-miljö-interaktionsanalyser. 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 2 – Ingen hunger
 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
 • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Näringslära
 • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi
 • Endokrinologi och diabetes

Fria nyckelord

 • nutrition
 • kolhydrater
 • socker
 • fetma
 • epidemiologi
 • livsmedel

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Emily Sonestedt är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren