Emily Sonestedt

Forskargruppschef, Docent, Universitetslektor, MSc i nutrition, PhD

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag har en magisterexamen i nutrition från Stockholms universitet (2003), en doktorsexamen i folkhälsovetenskap och nutritionsepidemiologi från Lunds universitet (2009), och är docent i nutritionsepidemiologi. Jag är forskargruppschef och våra forskningsprojekt involverar interaktionen mellan genetiska faktorer och kostfaktorer för fetma, typ 2 diabetes, dyslipidemi, och hjärt-kärlsjukdom. Mitt främsta fokus är att klargöra vilken roll kolhydratkvalitet, främst sockerkonsumtion, har på hälsan. Jag har finansiering från bl.a. Vetenskapsrådet, Hjärt-lungfonden, Crafoordska stiftelsen, Påhlssons stiftelse och ALF-medel. Vi är även involverad i internationella samarbeten kring gen-miljö-interaktionsanalyser. 

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Näringslära
  • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi
  • Endokrinologi och diabetes

Nyckelord

  • nutrition
  • kolhydrater
  • socker
  • fetma
  • epidemiologi
  • livsmedel

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Emily Sonestedt är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren