Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag forskar om vulkanisk SOoch hur det påverkar vår atmosfär samt klimat på jorden. I min forskning använder jag mig av globala klimatmodeller och satellitdata med syfte att få bättre kunskap om hur viktigt det är med rätt höjd på ett vulkaniskt moln.
Jag har en examen från Luleå tekniska universitet som civilingenjör inom rymdteknik.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Klimatforskning
  • Meteorologi och atmosfärforskning
  • Annan fysik

Fria nyckelord

  • Vulkanism
  • Atmosfärisk modellering
  • Atmosfäriska aerosoler

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Emma Axebrink är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler