Foto av Emma Claesdotter-Knutsson

Emma Claesdotter-Knutsson

Timlärare, Doktorand

Personlig profil

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Psykiatri

Fria nyckelord

  • barn- och ungdomspsykiatri
  • neuropsykiatri
  • ADHD
  • ASD

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Emma Claesdotter-Knutsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren