Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Emma Fitzgerald received her PhD from the University of Sydney, Australia, in 2013, after completing her undergraduate education in mathematics and computer engineering, also at the University of Sydney. Her PhD thesis concerned vehicular networks, specifically road traffic management based on estimation of traffic accident risk. She then took up a postdoctoral position at the Department of Electrical and Information Technology at Lund University in Sweden, where she is currently a researcher. focusing on wireless mesh networking. Her research interests lie in cooperation and information exchange in wireless networks, as well as the Internet of Things.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 7 – Hållbar energi för alla

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kommunikationssystem
  • Datorsystem
  • Telekommunikation

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Emma Fitzgerald är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren