Foto av Emma Forsberg

Emma Forsberg

Doktorand

Personlig profil

Forskning

Emma Forsberg är doktorand vid Historiska institutionen, Lunds Universitet och finansierad av Forskarskolan i historia. I hennes avhandlingsprojekt, med den nuvarande titeln "The People Here are Nosy" undersöker hon hur svenska diplomater under de första decennierna av 1700-talet använde sig av normer, praktiker och ritualer för att legitimera och etablera sig. Utöver detta har hon haft ett stort intresse för genus, globalhistoria och materiell kultur. Utanför akademin har hon jobbat med en Poddcast som heter "Historiska hemligheter".

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Humaniora
  • Historia

Fria nyckelord

  • Diplomatihistoria
  • Förmodern historia
  • Tidigmodern histora
  • Tidigmodern tid
  • 1700-tal
  • Globalhistoria

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Emma Forsberg är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler