Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag är geobiolog (M.Sc. i Experimentell biologi och Ph.D. i Geokemi) som undrar över djurens uppkomst. Det kvarstår faktiskt stora luckor kring hur stort liv kunde utvecklas på vår planet, och därmed även kring vårt ursprung. Tumörers utveckling är, tyvärr, en framgångsrik utveckling av flercellighet som, dock, kan ge oss ledtrådar till varför flercelliga organismer utvecklats under Jordens historia. En av de mest framgångsrika former av flercelliga organismer i Jordens historia är djur. Att djur utvecklades sent i Jordens historia (när 85% av planetens tid passerat), och då explosivt (geologiskt sett), är två aspekter av vår historia som vi ännu inte förstår.  Inom geologin utforskar vi frågorna via ledtrådar bevarade i sten; i form av kemiska eller synliga fossil. Det geologiska biblioteket kan dock inte ge samma upplösning eller säkerhet kring orsak och verkan som levande biologisk vävnad. Därför pågår geobiologisk forskning på TCR, för att lära och se vad flercelligheten kräver för att ’lyckas’ i ett evolutionärt perspektiv. Vi utpressar tumörerna på de nycklar som gör att vävnad utvecklas, och kan förnyas, under en ’livstid’ i vår miljö.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Multidisciplinär geovetenskap
 • Evolutionsbiologi
 • Cell- och molekylärbiologi
 • Cancer och onkologi

Nyckelord

 • evolutionsbiologi
 • celldifferentiering
 • stammighet
 • hypoxi
 • HIF
 • djurens utveckling

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Emma Hammarlund är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren