Foto av Emma Johnson

Emma Johnson

Doktorand

Personlig profil

Forskning

Emma Johnson is a PhD researcher at the IIIEE with a focus on sustainable business model innovation and organizational change. Her research focuses on understanding the strategic pathways established linear companies take to catalyze the transition to sustainable and circular business models.

Undervisning

Emma is involved in teaching in the following courses in the Environmental Management and Policy master's programme: Sustainability and Business Value Creation, Sustainability Solutions in Context, and Applied Research- Business.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 7 – Hållbar energi för alla
  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
  • SDG 17 – Genomförande och globalt partnerskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Emma Johnson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler