Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

I am interested in aquatic biogeochemistry and in particular the link between terrestrial, limnic and marine systems. Much of my research revolves around terrestrial export of organic matter and iron to surface waters - what is controlling that export, and what the consequences are to the recieving system.

A recurrent theme in my research is brownification or browning, which is referring to the fact that surface waters of the Northern Hemisphere are getting increasingly browner as a result of higher concentrations of dissolved organic matter and iron.

A second research theme is bacterial transformations of dissolved organic carbon (to carbon dioxide or bacterial biomass) and how that is regulated by factors such as temperature, inorganic nutrients, the origin and molecular structure of the organic matter, and the structure of the bacterial community.

Within my research I overlap the fields of biogeochemistry, microbiology, analytical chemistry and bacterial community structure/diversity. Morever, my study systems include soils, lakes, streams, rivers brackish and marine environments.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 6 – Rent vatten och sanitet för alla
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
  • SDG 14 – Hav och marina resurser
  • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald

Fria nyckelord

  • akvatiskt biogeokemi
  • kol
  • Järn (Fe)
  • markanvändning
  • klimatförändring

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Emma Kritzberg är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren