Personlig profil

Forskning

Doctoral researcher in human rights studies at Lund University and a member of the National Graduate School of Historical Studies. Visiting doctoral researcher at the University of Groningen (Chair Group Contemporary History), the Netherlands, during 2023-2024.

My research concerns the spatio-temporalities of international human rights law, focusing particularly on economic, social, and cultural rights.

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Emma Lennhammer är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler