Foto av Emma Linnea Einarsson

Emma Linnea Einarsson

Knuten till universitetet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Emma Linnea Einarsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Ingenjörs- och materialvetenskap

Agrikultur & biologi