Foto av Emma Mårdhed

Emma Mårdhed

Knuten till universitetet, Doktorand

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Emma Mårdhed är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry

Psychology

Nursing and Health Professions