Foto av Emma Samsioe

Emma Samsioe

Universitetslektor, biträdande

Personlig profil

Forskning

Emma Samsioe är biträdande lektor inom området tjänstevetenskap.

Forskning

Emma Samsioe’s research interests are in the areas of consumer behaviour, digitalization and sustainability, and she specializes in research on consumer learning and competences.

She currently works in research projects that deals with questions regarding sustainable fashion consumption. Emma explores how circular fashion activities shape consumer behaviour and if such learning activities can make more sustainable practices unfold, by investigating the outcomes of the field trial-project F/ACT Movement organized by Science Park Borås. In the FORMAS funded project Sustainable Clothing Futures Emma joins a team of researchers to investigate how and under what conditions new clothing business models, such as digital service platforms for rent, resale and repair, can change the everyday practices of consumers and what consequences this have for sustainability. 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Samhällsvetenskap

Fria nyckelord

  • Consumer Research
  • Consumer behavior
  • Consumer Culture
  • Marketing
  • Retail
  • Fashion
  • Food consumption

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Emma Samsioe är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren