Foto av Emma Samsioe

Emma Samsioe

Universitetslektor, biträdande

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Emma Samsioe är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi

Mark- och miljövetenskap

Samhällsvetenskap