Inget foto av Emma Severinsson

Emma Severinsson

Universitetslektor

Personlig profil

Forskning

Mina forskningsintressen kretsar kring mode- och genushistoria, modern historia, populärkultur och föreställningar om svenskhet och vithet.

Ett av mina nuvarande forskningsprojekt handlar om folkhemmets mode (1930–1990) och hur modet användes för att konstruera önskvärda medborgare. I mitt andra projekt undersöker jag kommersialiseringen av skönhetskultur under 1900-talets första decennier med fokus på paraffininjektioner och skönhetsoperationer.

2018 disputerade jag i historia med avhandlingen Moderna kvinnor: modernitet, femininitet och svenskhet i svensk veckopress 1920-1933. I avhandlingen undersökte jag de utmaningar och det motstånd som de moderna kvinnorna mötte.

Jag undervisar på kandidatprogrammet i modevetenskap och främst om modehistoria, genusteori, kropps- och skönhetsnormer och populärkultur.

Sedan 2021 är jag koordinator för Modehistoriskt nätverk.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 5 – Jämställdhet

Fria nyckelord

  • mode, modehistoria, genus, vithet, klass, skönhetsoperationer, skönhetsingrepp

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Emma Severinsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren