Foto av Emma Strömblad

Emma Strömblad

Doktorand

Personlig profil

Forskning

Min forskning handlar främst om resbeteende kopplat till fritidsresor. Fritidsresande står för en stor andel av den totala körsträckan med bil i Sverige idag, och bidrar därmed stort till transportsektorns utsläpp av växthusgaser. Trots detta vet vi inte så mycket om hur vi kan ändra beteenden när det gäller just fritidsresor. För att kunna identifiera lämpliga åtgärder särskilt riktade mot att uppnå mer hållbart fritidsresande behöver vi veta mer om vad som motiverar människor att göra olika typer av fritidsresor, och vilka resor som är viktigast för människors upplevda välbefinnande.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet

Fria nyckelord

  • Fritidsresande
  • Resbeteende
  • Hållbart resande
  • Resvaneundersökningar

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Emma Strömblad är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren