Emma Tegling

Universitetslektor

Personlig profil

Forskning

Jag är sedan januari 2021 universitetslektor i reglerteknik, med stöd från WASP, Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program. Min forskning handlar om analys och styrning av storskaliga nätverkssystem. 

Jag disputerade i januari 2019 från avdelningen för reglerteknik vid KTH, varifrån jag även har min civilingenjörsexamen i teknisk fysik sedan 2013. Under 2019-2020 var jag postdoc vid Massachusetts Institute of Technology (MIT). Jag har även gästforskat vid University of Newcastle (2019), UC Santa Barbara (2015), the Johns Hopkins university (2013) och Caltech (2011). 

Notera att listan över publikationer och nyheter på denna sida inte är komplett. Se min personliga hemsida för löpande uppdateringar.  

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande