Foto av Enrico Debiasi

Enrico Debiasi

Knuten till universitetet

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Mitt huvudsakliga forskningsintresse handlar om bestämningsfaktorerna för hälsa och välbefinnande i befolkningen med fokuseffekten av socioekonomisk status dödligheten i senare åldrar utifrån ett livscykelperspektiv. Jag använder perioda data, med utgångspunkt från ålder och kohort , för att undersöka de separata effekterna av dessa tre tidskomponenter. Jag använder svenska historiska och samtida data som täcker de senaste två århundradena. Dessutom är jag också intresserad av hur familjestrukturer påverkar olika livsresultat.

Undervisning

För mer information - gå till den engelska versionen av denna sida.

For more information - go to the English version of this page.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekonomisk historia

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Enrico Debiasi är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren