Foto av Eric Brandstedt

Eric Brandstedt

Universitetslektor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Lektor i mänskliga rättighetsstudier och docent i praktisk filosofi. Min forskning handlar i huvudsak om den normativa dimensionen av klimatförändringarna, närmare bestämt om en rättvis fördelning av kostnaderna och fördelarna av att hantera klimatförändringarna, samt intergenerationell rättvisa, alltså rättvisefrågor mellan generationer. Har också ett generellt intresse för politisk filosofi och moralfilosofi, i synnerhet dess metodologiska grund och John Rawls teorier och metoder, samt för begreppet mänskliga rättigheter och dess roll i internationell politik.

Just nu är jag forskningsledare för ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt (finansierat av Energimyndigheten) om en rättvis omställning till en fossilfri framtid. Projektet utgår från följande forskningsfrågor: (1) vilken sorts klagomål kan omställningen till en fossilfri framtid leda till?, (2) vilken är den moraliska grunden till dessa klagomål?, (3) hur bör klagomålen hanteras på ett rättvist sätt?

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Denna personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 1 – Ingen fattigdom
  • SDG 7 – Hållbar energi för alla
  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Filosofi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Eric Brandstedt är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren