Eric Norén

Universitetsadjunkt, Teknologie doktor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Teknologie doktor i fastighetsvetenskap.

Disputerade i mars 2023 med min avhandling Intrång i och reglering av äganderätten till mark – En metod och en studie av markåtkomstregler i Sverige.

Forskningsprojekt

Jag har deltagiet i ett projekt med Södra skogsägarna. I projektet undersöktes äganderätten till skog, hur den påverkas av gällande svensk rätt, EU-rätt, myndigheters agerande m.m. Här kan man läsa mer om projektet och publicerat material.

För närvarande deltar jag i ett forskningsprojekt som undersöker Århuskonventionens tillämpning i svensk rätt med finansiering från Kungliga skogs- och lantbruksakademin. Här finns mer information om projektet.

Undervisning

Jag är anställd som universitetsadjunkt och undervisar i ämnena fastighetsteknik, värdering och ersättning, plan- och bygglagen m.m.. Handleder även examensarbeten som behandlar ämnen som ligger nära undervisningen och min avhandling.

Kursansvarig för kurserna Värdering och ersättning vid markåkomst (VFTF30), Fastighetsteknik och fysisk planering (VFTA01) samt Detaljplan och Bygglov (VFRN10).

Yrkesarbete

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Eric Norén är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren