Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Att se i mörker

Jag är född och uppvuxen i Australien. Jag valde att studera den lite udda men spännande kombinationen av fysik och entomologi vid University of New South Wales i Sydney. 1990 doktorerade jag på optiken i leddjurens ögon vid National University i Canberra. Samma år, 1990, kom jag till Lund som postdoc, inbjuden av Dan Nilsson. 1997 fick jag en fast position vid universitetet.

Tillsammans med talangfulla studenter och postdocs har jag genom åren haft privilegiet att undersöka hur djur som är aktiva nattetid eller lever i havsdjupen ändå kan se bra trots mycket lite ljus. Det är ett fascinerande ämne där forskningen har kommit till konkret användning inom digital bildhantering.  

Konst, musik och svamp

Konst och klassisk musik ligger mig varmt om hjärtat. Jag gillar att fotografera landskap och att måla när tiden så tillåter. Tillsammans med min hustru Sara och våra barn Edvin och Eskil vistas jag gärna i den underbara svenska naturen, alldeles särskilt gärna om det är svampsäsong.

Jag har fortfarande starka band till Australien. Till stor del beroende på att jag har familj och vänner där, men också på Solanderprogrammet, ett utbytesprogram mellan Lund, Autstralien och Nya Zeeland som jag koordinerar.

Jag samarbetar med kollegor i Australien och jag har en liten stuga och ungefär 20 hektar mark på en sluttning i Snowy Mountains nära Adaminaby söder om Canberra. Där tillbringar jag så mycket tid som möjligt när jag är i Australien.    

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Denna personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 2 – Ingen hunger
  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
  • SDG 14 – Hav och marina resurser
  • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Zoologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Eric Warrant är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren