Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

"Stress-induced BVOC emissions from forests in Sweden" är titeln på mitt PhD projekt. Jag studerar hur olika typer av abiotiska eller biotiska stressfaktorer påverkar emissioner av BVOC (Biogenic volatile organic compound) från träd och skogsmark. Angrepp från granbarkborre, oxidativ stress från ozon samt påverkan av skogsbränder på skogsmark är de huvudsakliga stressfaktorer som analyseras i detta projekt.

Jag samlar in data genom mätningar i fält där jag bland annat använder mig utav dynamiska kyvettsystem och adsorberande tuber, samt mätningar och experiment i labb. Jag utför även labb analys utav datan med ett ATD-GC-MS system.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Erica Jaakkola är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren