Personlig profil

Forskning

Under min doktorandutbilding kommer jag att undersöka hur selektion och genetisk variation samvarierar i vilda populationer av den gröna sköldbaggen Cassida viridis.

Jag är ursprungligen en ornitolog som undersökte fysiska utmaningar under fågelmigration i mitt master projekt. Sedan fortsatte jag arbeta vidare som forskningsassistent främst i projekt med forskning relaterad till fåglar. Under den här tiden upptäckte jag projektet med de gröna sköldbaggarna och blev fascinerad av det. Att undersöka vilda populationers evolutionära potential är något som känns riktigt spännande och viktigt för forskning inom evolution.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Evolutionsbiologi

Fria nyckelord

  • mikroevolution

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Erica Winslott är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren