Foto av Erik Agger

Erik Agger

Knuten till universitetet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Erik Agger är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap