Foto av Erik Agger

Erik Agger

Knuten till universitetet

Nätverk

Skåne University Hospital

Extern organisation: Hälso- och sjukvård

Helsingborg Hospital

Extern organisation: Hälso- och sjukvård

Ystad Hospital

Extern organisation: Hälso- och sjukvård

Sahlgrenska University Hospital

Extern organisation: Hälso- och sjukvård

Örebro University

Extern organisation: Universitet

Lund University

Extern organisation: Universitet

Västmanland Hospital

Extern organisation: Hälso- och sjukvård

Blekinge Hospital

Extern organisation: Hälso- och sjukvård

Sunderby Hospital

Extern organisation: Hälso- och sjukvård

Vrinnevi Hospital

Extern organisation: Hälso- och sjukvård

Sahlgrenska Academy

Extern organisation: Universitet

Ersta sjukhus

Extern organisation: Hälso- och sjukvård