Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Although emissions of organic compounds are generally thought of as something connected to human activities, the emissions from forests and plants are actually larger. My research concerns the atmospheric aging (oxidation) of both biogenic and anthropogenic compounds, after which they can form particles. Atmospheric particles are an important factor in earth's radiation budget as they scatter light themselves and are key components in cloud formation.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Miljövetenskap
  • Meteorologi och atmosfärforskning

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Erik Ahlberg är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren