Foto av Erik Andersson

Erik Andersson

Forskningskoordinator

Personlig profil

Forskning

Arbetar med forskningsfrågor och forskningskommunikation på Institutionen för designvetenskaper. Är också lokal föreståndare på LTH för det internationella mastersprogrammet FIPDes, Food Innovation and Product Design, inom Erasmus+.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 2 – Ingen hunger
  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Mikrobiologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Erik Andersson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler