Foto av Erik Bengtsson

Erik Bengtsson

Universitetslektor, Docent

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag är universitetslektor i ekonomisk historia sedan december 2020, och docent sedan september 2019. Jag kom till Lund som postdoktoral forskare 2015, för att arbeta i ett projekt om förmögenheter och deras fördelning i Sverige 1750-1900. 2017 blev jag biträdande universitetslektor och arbetade framför allt i ett projekt om agrar politik i Sverige ca 1770-1950. Jag kom hit från Göteborgs universitet där jag disputerade 2013.

Mina forskningsintressen rör framför allt två breda fält. Det ena är historisk levnadsstandard, materiell kultur, rikedom och fattigdom, och ojämlikhet, framför allt i Europa sedan 1600-talet. Inom detta har jag publicerat en rad artiklar framför allt om förmögenheter och ojämlikhet i Sverige och Finland. Det andra fältet är historisk politisk ekonomi, inklusive politisk historia, med fokus på perioden ca 1790 till 1950. Jag är särskilt intresserad av hur socialstrukturen och samhälleliga relationer medieras av politik, fördelningen av makt i samhället, och demokratisering och fördemokratiska/oligarkiska politiska system. De två fälten är förstås och relaterade, och för tillfället arbetar jag till exempel på implikationerna av den mexikanska revolutionen efter 1910 för ekonomisk ojämlikhet, och kopplingarna mellan demokratisering och socio-ekonomisk ojämlikhet i Sverige. Min bok Världens jämlikaste land?, publicerad av Arkiv förlag i september 2020, är ett exempel på hur jag kopplar ihop den politiska historien med frågor om ekonomisk ojämlikhet.

År 2021 är jag verksam inom tre olika projekt.

Jag leder 2019-2022 ett forskningsprojekt om svenska inkomster och deras fördelning 1860-1970, finansierat av Vetenskapsrådet och Handelsbankens forskningsstiftelser. Det är jag, Jakob Molinder (Uppsala) och Svante Prado (Göteborg) som arbetar i detta projekt.

2020 till och med 2025 är jag också verksam som forskare i ett stort forskningsprogram som leds av professor Jenny Andersson vid Uppsala universitet, "Nyliberalism i Norden". I detta projekt kommer jag forska om lönebildningens och den makroekonomiska politikens omvandlingar i Norden sedan 1970-talet.

Från 2020 till och med 2023 leder Mats Olsson och jag ett projekt om materiell levnadsstandard och materiell kultur i Sverige från 1680 till ca 1860, byggt framför allt på bouppteckningar. Marcus Falk är doktorand inom detta projekt.

Undervisning

Jag undervisar i Lund på tre kurser på grundnivå: Världens ekonomiska historia (vårterminer), Sveriges ekonomiska och sociala historia (höstterminer) och Den svenska modellens uppgång och fall (varannan vårtermin).

Jag håller också i en fördjupningskurs för masterstudenter, "Den ekonomiska ojämlikhetens historia" (vårterminer).

Jag föreläser också regelbundet på KTH om doktrinhistoria och har hållt i en kurs om den svenska jämlikhetens historia på universitetet i Sao Paulo (USP) i Brasilien.

Forskningsgenomslag

Jag tycker att tredje uppgiften är viktig för akademiker. Under hösten 2020 föresläste jag bland annat på Bokcafé Pilgatan i Umeå och ABF-huset i Stockholm om min bok Världens jämlikaste land? Jag deltog också apropå denna bok i en diskussion på Bokmässan i Göteborg (som detta år var digital).

Jag skriver då och då bokrecensioneri Tidskriften Respons.

Jag har också en blogg: erikbengtsson.blogspot.com.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 1 – Ingen fattigdom
 • SDG 5 – Jämställdhet
 • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
 • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Ekonomisk historia
 • Arbetslivsstudier

Fria nyckelord

 • inequality
 • labour markets
 • wage bargaining
 • political economy
 • wealth distribution

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Erik Bengtsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren