Foto av Erik Bengtsson

Erik Bengtsson

Knuten till universitetet, Master Engineer at Sony Research Center Lund

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Erik Bengtsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren