Foto av Erik Bergman

Erik Bergman

Knuten till universitetet

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Min forskning behandlar senmedeltida svensk religiositet med särskilt intresse för predikan, helgonkult och liturgi. Mitt huvudsakliga expertområde är medeltida predikningar i allmänhet och medeltida svensk predikan i synnerhet, där den primära verksamheten på svenskt område kan härledas till Vadstena kloster, den heliga Birgittas (1303-1373) klosterstiftelse. Därigenom är även Vadstena kloster och den heliga Birgittas liv och textproduktion av intresse i min forskning och del av min expertis. Helgonpredikningar, dess retorik, form och helgonets funktioner i detta massmedium är fokus för min avhandling jämte frågor om potentiella åhörargrupper. Jag har publicerat två artiklar som behandlar predikningar till olika åhörargrupper mer generellt samt en artikel som behandlar predikningar till systrarna i Vadstena kloster från början av 1500-talet. Utöver mitt intresse för predikan och helgonkult intresserar jag mig för liturgiska handböcker från 1500-talet. Jag har bland annat jobbat med Severinus homiliebok från 1552, vilken jag planerar att ge ut under kommande år.

Vid sidan om avhandlingsarbetet jobbar jag med översättningsarbete av äldre texter. 

Fria nyckelord

  • Medieval religion
  • Medieval sermon studies
  • Medieval sainthood
  • Vadstena Abbey

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Erik Bergman är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler