Foto av Erik Bergqvist

Erik Bergqvist

knuten till universitetet, Doktorand

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag har varit doktorand vid Lunds Universitet sedan maj 2019. Jag jobbar annars som ST-läkare i Psykiatri vid Region Halland. Mellan oktober 2019 till oktober 2021 jobbade jag även som Läkarchef vid den psykiatriska heldygnsvården i Varberg. 

Min forskning är kring suicidologi och interventioner som riktar sig mot patienter med förhöjd suicidrisk. Som doktorand gör jag retrospektiva explorativa studier kring vårdkontakter innan suicid. Jag har även ett fokus mot suicidriskbedömningar och dess eventuella relation till patientens emotionella kontakt. Förutom detta gör jag dessutom kvalitativa studier med djupintervjuer och fokusgruppsintervjuer där jag undersöker terapeuters och patienters erfarenheter och upplevelser av ASSIP-behandling.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Psykiatri

Nyckelord

  • suicidologi
  • Kvalitativ innehållsanalys
  • Vårdkontakter innan suicid
  • ASSIP

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Erik Bergqvist är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren