Foto av Erik Berntorp

Erik Berntorp

Knuten till universitetet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Erik Berntorp är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science