Foto av Erik Eklund

Erik Eklund

knuten till universitetet, Docent

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Erik Eklund är docent i experimentell pediatrik sedan 2010 och driver ett stort antal projekt inom områdena neuropediatrik, barnlungmedicin och barninfektionsmedicin. Huvudfokus ligger på CDG-sjukdomarna som är en stor grupp medfödda störningar i biosyntesen av komplexa kolhydrater där patienterna ofta har svår neurologiska symptom. Eklund har ett vitt samarbete både nationellt och internationellt, och är bl a medlem av det amerikanska forskningskonsortiet Frontiers in Congenital Disorders of Glycosylation (FCDGC) som styrs från Mayokliniken i Minnesota.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Pediatrik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Erik Eklund är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren