Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Sedan maj 2020 är jag anställd som doktorand i projektet HoT-Age inom forskargruppen Aktivt och Hälsosamt Åldrande vid den medicinska fakulteten vid Lunds universitet. Min huvudhandledare är Dr Steven Schmidt, och mina biträdande handledare är Dr Maya Kylén samt Dr Anna Wanka vid Goethe Universitet i Frankfurt.

De studier som ingår i min avhandling syftar på att få en fördjupad förståelse för det dynamiska samspelet mellan aspekter av det upplevda boendet och livsförändringar, och hur detta samspel påverkar häsla, välmående, fungerande, samt socialt deltagande genom åldrandet.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Gerontologi, medicinsk/hälsovetenskaplig inriktning
  • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi

Nyckelord

  • CASE - Centre for Ageing and Supportive Environments
  • SWEAH Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren