Foto av Erik Green

Erik Green

Universitetslektor, Docent

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Min forskning fokuserar  det förkoloniala och koloniala Afrikas ekonomiska historia. Mer specifikt är jag engagerad i frågor som rör långsiktig jordbruksförändring, arbetsförhållanden/institutioner landsbygden och strukturomvandling.
 
Jag är också involverad i ett större projekt som försöker identifiera och jämföra förändringar i yrkesstrukturen i 1900-talets Afrika utifrån en global, historisk kontext. Projektet leds av prof. Leigh Taylor-Shaw och prof. Gareth Austin vid Cambridge University. 

Undervisning

För mer information - gå till den engelska versionen av denna sida.

For more information - go to the English version of this page.

Samverkan

För mer information - gå till den engelska versionen av denna sida.

For more information - go to the English version of this page.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 1 – Ingen fattigdom
  • SDG 2 – Ingen hunger
  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekonomisk historia

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Erik Green är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren