Foto av Erik Hannerz

Erik Hannerz

Universitetslektor

Personlig profil

Forskning

  • Kultursociologi
  • Kriminologi
  • Subkulturer
  • Urbansociologi
  • Etnografi

Erik Hannerz är forskare och universitetslektor i sociologi, med inriktning på kulturkriminologi. Han disputerade i sociologi vid Uppsala universitet med en avhandling som syftade till att utveckla subkulturell teori till att innefatta en pluralitet och mångfald. Han har varit verksam vid Lunds Universitet sedan 2014. Hans forskningsprojekt innefattar Rewriting the City som studerade hur graffitimålare ser på och använder sig av staden, samt Brottsutredande medborgare och digital crowdsourcing i civilt spanings- och underrättelsearbete som undersökte hur internets detektiver framförallt på Flashback arbetar och hur deras arbete blir meningsfullt. Hannerz är medgrundare till forskningsmiljön Cultural Space, forskningsgruppen Urban Creativity, samt till masterprogrammet i Cultural Criminology. Han är en flitigt anlitat föreläsare inom frågor som rör unga, kultur, lärande och aktivering. 2022 fick han Lunds studenters pedagogiska pris.  Hannerz är även sedan 2013 Faculty Fellow vid Center for Cultural Sociology, Yale University.

 

 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Sociologi

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren