Foto av Erik Jakob Wallin

Erik Jakob Wallin

Doktorand

Personlig profil

Forskning

My research is focused on fundamental physics analysis and instrumentation for the Light Dark Matter eXperiment and the Large Hadron Collider's ATLAS experiment. With LDMX I'm involved in the hadronic calorimeter subdetector, necessary for detecting faint dark matter signatures, as well as analysis of simulated rare background events in the whole experiment. Together with Lund's ATLAS group, I'm involved with the silicon strips detector for the Inner Tracker upgrade.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Subatomär fysik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Erik Jakob Wallin är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren